Contact ir. Rob van Looveren
Elektrotechniek (TU Delft)
Telefoonlijn
Telecommunicatie

In onze moderne maatschappij is telecommunicatie van vitaal belang geworden. Mensen verwachten dat de telecom diensten altijd en overal aanwezig zijn. Er komt echter veel kennis en ervaring bij kijken om een zeer betrouwbare telecom infrastructuur te realiseren. Wie en wat maakt het verschil?

Profile Railway Signalling Railway ERTMS Smart Freight Train

Achtergrond
Alexander Graham Bell ontwikkelde meer dan 100 jaar geleden de telefoon. En de huidige chip technologie heeft het mogelijk gemaakt om over de hele wereld de duizelingwekkende informatie uitwisseling te verzorgen via telecommunicatie netwerken.
De analoge transporttechniek is nu verregaand vervangen door digitale transporttechniek. Die digitale techniek is geschikt om vele soorten communicatie te laten plaats vinden. Real time communicatie, zoals spraak en video, vraagt om een "streaming" techniek. Bij datacommunicatie is betrouwbaarheid belanrijk.

Netwerk en gebruik
Als gebruiker bevindt u zich altijd aan de rand van het netwerk. Via een randapparaat krijgt u verbinding met het netwerk. Het toestel dat u gebruikt is geschikt voor bijv. spraakcommunicatie (telefoneren) of voor internetcommunicatie (surfen en e-mail). Zo beschikt een smartphone over een combinatie van deze mogelijkheden. Voor de gebruiker zijn, naast het gebruiksdoel, gebruiksgemak en kosten van belang. Bij bedrijfstoepassingen spelen geheel andere meer complexe criteria een rol. Dat vraagt doorgaans om een nader onderzoek waarbij diverse oplossingen worden bekeken.

Netwerk infrastructuur
Voor het realiseren van netwerken voor een bepaalde gebruiker of gebruikersgroep wordt doorgaans gebruik gemaakt van algemene netwerk infrastructuur. Dit betekent dat de gewenste netwerken worden gevormd door verbindingen over diverse netwerken van diverse partijen te vormen. Tussen al die partijen zullen overeenkomsten worden gesloten om de vorming van netwerken mogelijk te maken. Wanneer er specifieke eisen aan het netwerk worden gesteld dan kan het zeer gecompliceerd worden om alle netwerkverbindingen en netwerkknooppunten daaraaan te laten voldoen. In de onderzoeks- en ontwerpfase wordt de haalbaarheid en maakbaarheid bepaald.