Contact Consultant
Telecom & Railway Systems

Rob van Looveren
Profile
Rob van Looveren, MSc Electrical Engineering

MSc Electrical Engineering; Technical University Delft
Systems Analist Automation; KLM
Telecommunications Engineer; KPN Telecom
Consultant Telecom & Railway Systems

Telecom & Railway Systems

Railway operations has a long history of over 175 years. On every continent and in every country railway companies have grown from local operations to country wide operations. Within Europe crossing borders with trains still demands several systems on-board. The EC has chosen for a single european railway. ERTMS is one of the systems needed to make this shift.

Modern technologies open new opportunities. Interconnection of different systems from different suppliers demands high skilled labour. My focus is the deployment of systems with value adding to operational processes.

Innovatie van het spoor
De spoorwegen staan aan de vooravond van een grootschalige vernieuwing. Zelf heb ik lang meegewerkt aan een dergelijke vernieuwing van het telecommunicatie netwerk in NL. Voor de aanpak van de vernieuwing van het treinbeveiliging systeem zie ik veel overeenkomsten met die van het telecommunicatie systeem. Ik heb een duidelijk beeld van de problematiek en hoe de vernieuwing kan worden georganiseerd.

Spoor vervoer systeem
Om het vervoer over grote afstand van personen en goederen per trein op een veilige en betrouwbare manier mogelijk te maken is en besturings- en controle systeem nodig. Het systeem omvat enerzijds de planning en initiëring van de vervoersdiensten (treinenloop) en anderzijds het instellen van rijwegen en bewaken van de treinbewegingen.
Voor Europa wordt invoering van één nieuw systeem nagestreefd, t.w. het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Voor dit systeem worden moderne informatie- en telecommunicatiesystemen toegepast.

Telecommunicatie systeem
Om communicatie over een grote afstand op een betrouwbare en integere wijze mogelijk te maken zijn vele soorten telecommunicatie netwerken ontwikkeld. De analoge techniek en overdacht van signalen en informatie is bijna geheel vervangen door de digitale vorm.
Wereldwijd zijn continu standaarden afgesproken door o.a. CCITT en ETSI om die overdacht mogelijk te maken.

Railway innovation
The railways soon will face a tremendous change. I myself have a long experience with the innovation of the dutch telecommunication network. The approach of the transition shows a lot of simularities between the train protection system and the telecom network. I have a clear vision on the problematic nature and the way the change can be organized.


Railway transport system
To facilitate a safe and reliable long distance transport of persons and goods by train a command and control system is needed. The system implies the planning and initiating of transport services (movement of trains) and the setting of routes and supervision of the train movements.
Within Europe one system is foreseen e.g. the European Rail Traffic Management System (ERTMS). Modern information and telecommuncation technology will be applied.Telecommunication system
Many types of telecom networks are used for reliable and incorruptable telecommunication services. Analogue technology has long ago been replaced by digital technology. Worldwide standards are introduced by CCITT and ETSI for a worldwide operational network.


Finance Buildings Math & Science Computer B & B Wijn Els wandelt